Instalowanie Pythona

Podczas używania nazwy "Python 3" w tej książce, odnosimy się to jakiejkolwiek wersji Pythona równej lub wyższej od Python 3.5.0.

Dla użytkowników Windows

Odwiedź dział download na stronie Python.org i pobierz najnowszy wersję dla Windows. Instalacja wygląda podobnie, jak w przypadku innych programów dla Windows.

Jeśli wersja twojego Windowsa jest wcześniejsza niż Vista, musisz zainstalować Pythona w wersji 3.4, ponieważ nowsze nie będą już działać.

Uwaga: Pamiętaj o zaznaczeniu opcji Add Python 3.5 to PATH i raczej nie odznaczaj innych opcjonalnych komponentów podczas instalacji. Część z nich może być bardzo pomocna, szczególnie IDLE.

[Opcjonalnie] Jeśli chcesz zmienić ścieżkę instalacyjną, kliknij na Customize installation, następnie Next i wpisz C:\python35 jako adres.

Sprawdź czy jest zaznaczona opcja Add Python to environment variables. To działa tak samo jak Add Python 3.5 to PATH w pierwszym ekranie instalacji.

Jeśli ścieżka nie została ustawiona prawidłowo, przeczytaj poniższe instrukcje, aby to naprawić. W przeciwnym razie przejdź do Używanie Pythona w wierszu poleceń Windows.

Uwaga: Dla ludzi którzy znają już programowanie, jeśli jesteś zaznajomiony z Dockerem, sprawdź opcję Python in Docker i Docker on Windows.

Konsola DOS

Jeśli chcesz używać Pythona używając konsoli Windows, musisz prawidłowo ustawić ścieżkę do zmiennej środowiskowej.

W Windows 2000, XP, 2003 otwórz Panel Sterowania -> System -> Zaawansowne -> Zmienne środowiskowe. W części Zmienne systemowe kliknij na zmiennej PATH, wybierz Edytuj i dodaj ;C:\Python34 na samym końcu. Oczywiście powinieneś wpisać poprawną nazwę katalogu, w którym Python jest zainstalowany.

W starszych wersjach Windows dodaj linijkę PATH=%PATH%;C:\Python34 do pliku C:\AUTOEXEC.BAT i zrestartuj system. W Windows NT użyj pliku AUTOEXEC.NT.

Dla Windows Vista:

 • Kliknij menu Start i wybierz Panel sterowania
 • Kliknij System, i po prawej stronie pojawi się "Wyświetl podstawowe informacje o komputerze"
 • Z lewej strony znajduje się lista zadań, z których ostatnie to Zaawansowane ustawienia systemu. Kliknij w to.
 • Zostanie wyświetlona karta Zaawansowane w oknie dialogowym Właściwości systemu. Kliknij przycisk Zmienne środowiskowe w prawym dolnym rogu.
 • Przejdź do obszaru zatytułowanego Zmienne systemowe i kliknij przycisk Edit.
 • Zmień ścieżkę w miarę potrzeby.
 • Uruchom ponownie system aby Windows Vista zapisał nową ścieżkę zmiennej.

Dla Windows od wersji 7 wzwyż:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Komputer z pulpitu i wybierz polecenie Właściwości lub kliknij przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Panel sterowania -> System i zabezpieczenia -> System. Kliknij na Zaawansowane ustawienia systemu po lewej stronie, a następnie kliknij kartę Zaawansowane. Na dole kliknij w Zmienne środowiskowe a w obszarze Zmienne systemowe znajdź zmienną PATH, wybierz ją i naciśnij Edytuj.
 • Przejdź do końca lini pod wartościami zmiennych i dodaj C:\Python35 (sprawdź, czy ten folder istnieje, będzie różnił się w przypadku nowszych wersji Pythona) na koniec tego, co już istnieje. Oczywiście użyj odpowiedniej nazwy folderu.
 • Jeśli wartość była %SystemRoot%\system32, teraz stanie się %SystemRoot%\system32;C:\Python35
 • Kliknij OK i zakończ. Nie jest wymagane ponowne uruchomienie, ale może być konieczne zamknięcie i ponowne otwarcie wiersza polecenia.

Używanie Pythona w wierszu poleceń Windows

Jeśli chcesz używać Pythona w wierszu poleceń, musisz odpowiednio ustawić zmienną PATH.

Aby otworzyć konsolę w Windows, kliknij prawym guzikiem myszki menu Start i wybierz Wiersz polecenia. Następnie wpisz python -V i upewnij się, że nie ma żadnych błędów.

Dla użytkowników Mac OS X

Dla użytkowników Mac OS X, użyj Homebrew: brew install python3.

Aby zweryfikować, otwórz terminal naciskając klawisze [Command + Space] (aby otworzyć wyszukiwarke Spotlight), wpisz Terminal i naciśnij klawisz [enter]. Uruchom python3 i upewnij się, że nie ma żadnych błędów.

Dla użytkowników Linuksa i BSD

Jeśli używasz dystrybucji w rodzaju Ubuntu, Fedora, Mandriva czy {wstaw własną}, albo BSD, np. FreeBSD, prawdopodobnie Python jest już zainstalowany w Twoim systemie.

Aby to sprawdzić, otwórz okno terminala (np. Terminal lub gnome-terminal) i wprowadź polecenie python3 -V (zwróć uwagę na wielkie V):

$ python3 -V
Python 3.5.2

Uwaga $ jest znakiem zachęty konsoli. Może się różnić w zależności od ustawień systemu, więc przyjmijmy, że odtąd będę używał znaku $ na oznaczenie znaku zachęty.

Jeżeli widzisz informacje na temat wersji podobne do powyższych, oznacza to, że Python jest już zainstalowany.

Jednak jeśli dostaniesz coś w rodzaju:

$ python3 -V
-bash: python3: nie znaleziono polecenia

to nie masz go zainstalowanego. Jest to mało prawdopodobne, ale możliwe. W takim przypadku pozostają Ci następujące możliwości instalacji Pythona w systemie:

 • Zainstalować pakiet binarny używając do tego programu zarządzającego pakietami w swoim systemie (np. apt-get w Ubuntu/Debianie, yum w Fedorze, urpmi w Mandrivie, pkg_add we FreeBSD, itd.). Zauważ, że potrzebne będzie połączenie z internetem.
 • Możesz też pobrać paczki binarne (np. DEB czy RPM), skopiować je na swój komputer i zainstalować.
 • Możesz skompilować źródła Pythona 3.x i zainstalować je. Instrukcja kompilacji jest dołączona do źródeł.

Podsumowanie

W systemie Windows instalacja Pythona jest prosta i polega na pobraniu instalatora i dwukrotnym kliknięciu na nim. W systemie linuksowym najprawdopodobniej już miałeś zainstalowanego Pythona, a nawet jeśli nie, możesz go zainstalować za pomocą programu zarządzającego pakietami charakterystycznego dla Twojej dystrybucji. Również w Mac OS X Python już był zainstalowany w Twoim systemie. Od tej chwili zakładamy więc, że masz zainstalowanego Pythona.

Przyszedł czas, aby napisać nasz pierwszy program w Pythonie.

results matching ""

  No results matching ""